Lyrics: Chukwudumebi - Kingsley Eze

CHUKWUDUMEBI - KINGSLEY EZE || Chukwu Dumebi - Kingsley Eze || MP3 Download

INTRO:
Ngalaba mooooooo
Ngalaba meeeeeeeeieeeeyee

Chant: Iyelelema
Call- Heiii
Chant: Iyelelema

VERSE
You live with me
You’re everything I need (ahhh)
You walk with me
Everywhere I go
Cause in you
I put all of me
Dubem oooooo
Ihere agaghi abiaram oooooo

Caterpillar cannot push
The pillar of my life
The lover of my soul
Ngalaba meeeeeee
Ngalaba jisindum oooooooo
I cannot live without you
I cannot breath without you
Dubem ooooo
Ngalaba jisindum oooooo
Chukwudumebi

 

CHORUS:
Idumebi Chukwudumebi
Idumaga Chukwudumaga
Na-anigi bu chimooooo
Idumebi Chukwudumaga
Chukwudumebi

Idumebi Chukwudumebi
Idumaga Chukwudumaga
Na-anigi bu chimooooo
Idumebi Chukwudumaga
Chukwudumebi

INTERLUDE

REFRAIN:
Dubem oooo
Dubem oooo
Dubem oooo
Ngalaba jisindum ooooo

Dubem oooo
Dubem oooo
Dubem oooo
Ngalaba jisindum ooooo

Dubem oooo
Dubem oooo
Dubem oooo
Ngalaba jisindum ooooo

Dubem oooo
Dubem oooo
Dubem oooo
Ngalaba jisindum ooooo

Dubem oooo
Dubem oooo
Dubem oooo
Ngalaba jisindum ooooo

Dubem oooo
Dubem oooo
Dubem oooo
Ngalaba jisindum ooooo
Chukwudumebi
(Du)mebi